Leaderboard for the 2021 Season

Carnatic Music
Sahana Aravind 94
Akshara Balaji 86
Visruth Srimath Kandali 76
Laasya Mallapragada 53
Sahana Venkatraman 52
Classical Dance
Keerthana Venkatesh 96
Muthyala Hrishita Veera Sai Bhavya 94
Anvitha Bharathkailash 84
Samhitha Vema 82
Surabhi Ponna 78
Aishwarya Kompella 76
Athriya Balaji 62
Anjana Muraleedaran 58
Soumya Joshi 54
Hindustani Music
Saanvi Vanam 76
Annirudh Raman 56
Riddhi Bhavsar and Siddhi Bhavsar 55
Movie Songs
Saanvi Vanam 84
Atul Vasan 83
Semi-classical Music
Anugrah Chandramouli Gomathi 80