2019 Championship Season

Leaderboard for the 2019 Season

Carnatic Music
Gopalakrishnan Ananthanarayanan 96
Janani Natarajan 92
Harshini Magesh 84
Classical Dance
Shreya Sharath 94
Surabhi Ponna 71
Veena Nambi 59
Vidhi Ruparel 41
Hindustani Music
Swarna Murthy 74
Movie Songs
Sripriya Srinivas 87
Harshini Magesh 60
Semi-classical Music
Anugrah Chandramouli Gomathi 78
Harshini Magesh 62
Semi-classical Dance
Nruthu Aaloka 70
Upasana Mukherjee 66
Kaavya Ravi Shankar 60
Niyantri Maudgalya 46